Så funkar det

Vill du ha en lättskött, klimatsmart energikälla med mycket lång livstid ska du välja en solcellsanläggning. Solenergin är förnybar och orsakar inga farliga miljöutsläpp. Men hur funkar det egentligen?

Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi. I en växelriktare som kopplas in i husets vanliga elcentral, omvandlas elen till växelström och kan användas som all annan el. Solpaneler fästs på taket och måste kopplas in av en behörig elektriker. Det är enkelt att bygga ut antal solpaneler allt eftersom så man kan börja i en liten skala. Solpanelerna har en lång livslängd, lång garanti och kräver minimalt med underhåll.

Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot framtida höjningar av elpriset. Elen är gratis när solcellerna är avbetalda. Nätbolaget kommer och byter ut din elmätare mot en som mäter och räknar av din egenproducerade el utan kostnad.

Komplettera med ett batterilager så kommer du att kunna ta tillvara solenergin på ett ännu mer effektivt sätt. Istället för att skicka ut energin på nätet när din fastighet inte har något behov fyller du på batterilagret för att sedan kunna använda det när solen har gått ner eller när du har ett stort energibehov t ex när du ska ladda elbilen via din laddbox.

Genom att ladda ner en app finns all information från din solcell tillgänglig. Där presenteras energiproduktionen i realtid såväl som produktionshistorik.

Boka ett möte med oss så hjälper vi till med planering, genomförande och service.

Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning.