Service är en allt viktigare del av all fastighetsverksamhet och när elen inte fungerar ska servicen vara snabb och smidig. Vår servicegrupp utför mindre installationer, felsökningar och reparationer. Det kan t ex vara felsökningar av vägguttag eller annat fel som har att göra med att säkringar och jordfelsbrytare löser ut. Installationer av belysningsarmaturer, tvättmaskiner eller strömbrytare är fler exempel på arbeten som vi utför. Vi gör jobb hos företag, föreningar, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.  

Om det plötsligt blir strömavbrott i en lägenhet kan man snabbt behöva ha dit en elektriker och det kan vara kostsamt och vara krångligt för bostadsrättsföreningen eller fastighetsförvaltaren att ringa en ny elfirma varje gång. Med hjälp av ett serviceavtal kommer vi att arbeta mycket i er fastighet och lär då känna byggnaden och kan därmed lösa problem snabbare och även förutse händelser innan de inträffar.

Vår service är snabb och smidig.