Ett företag med erfarenhet

Vi är ett komplett elinstallatörsföretag som verkat i elbranschen sedan 1986. PA:s Elservice AB är medlem i IN – Installatörsföretagen – som är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Det innebär att vi har förbundit oss att följa de krav som samhället ställer på elektriker och elinstallatörer. Vi omfattas också av de kollektivavtal som IN är part i vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att teckna avtalade försäkringar för våra anställda. IN ingår i Svenskt Näringsliv (SN) vilket innebär att PA:s Elservice AB omfattas av de överenskommelser om avtalspensioner och försäkringar som SN träffat med olika parter.

Vi har som mål att alltid tänka på vår miljöpåverkan i allt vi gör och vara aktiva i vårt val av att använda den teknik som gör att vi kan minska energiförbrukningen i byggnader. PA:s Elservice deltar och samarbetar gärna i energibesparande projekt för att hjälpa till att driva teknikutvecklingen framåt. Vi följer de lagar, förordningar och normer som gäller och respekterar FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Vi är ett elinstallatörsbolag som lägger stort fokus på den personliga kontakten med våra kunder. Vi arbetar nära dig som kund och förstår vikten av att alltid informera under arbetets gång. Vi är en elfirma som tar ansvar för våra kundrelationer, miljön och säkerheten inom elbranschen.

Vi utför elinstallationer med klimatsmart teknik åt företag, bostadsrättsföreningar såväl som privatpersoner.

Vi har som mål att alltid tänka på vår miljöpåverkan i allt vi gör.