Är ni ett företag som vill effektivisera er energianvändning? Just nu kan små och medelstora företag söka investeringsstöd för lösningar och åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet ska bidra till att täcka investeringens merkostnader som är nödvändiga för att få en mer effektiv verksamhet. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober 2019.

Läs mer här