Nyheter

Nyheter2019-09-15T12:25:28+00:00

Investeringsstöd

Är ni ett företag som vill effektivisera er energianvändning? Just nu kan små och medelstora företag söka investeringsstöd för lösningar och åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet ska bidra till att täcka investeringens merkostnader som är nödvändiga för att få en mer effektiv verksamhet. Ansökan ska vara inne senast den 15 oktober 2019.

Läs mer här

Nytt om bidrag för elbilsladdning

Nu har regeringen tillstyrkt nya medel för bidrag till installation av elbilsladdning. Här följer en sammanställning av vad som gäller, sommaren 2019.

Klimatklivet har tidigare omfattat både grupperna ”publik laddstation” och ”icke publik laddstation”, men nu får vi tänka oss för hur vi använder begreppet. Klimatklivet omfattar nu enbart publik laddstation, dvs. laddstation som är tillgänglig för allmänheten. Bidraget är fortfarande 50% och man ansöker via Naturvårdsverkets webbplats.

Ansökningsomgång öppen mellan 15/8-28/8.

Mer nyheter inom kort.